እትገብሮም ውሳኔታት ኣብ መጻኢ እንታይ ከም እትኸውን ይውሱኑ። _

Written by :   Zac Poonen
Article Body: 


"ኣነ ፍቓድ እቲ ዝለኣኸኒ እምበር ፍቓደይ ምእንቲ ኽገብር ኣይኰንኩን ካብ ሰማይ ወሪደ ዘሎኹ" (ዮው 6=38)።

ኣብዚ ላዕሊ ዘሎ ቃል ጎይታና የሱስ ክርስቶስ ካብ ኣፉ ብዝወጸ ቃል ንምንታይ ናብ ምድሪ ከምዚ መጸ የረድእ ።ኣብዛ ሓንቲ ሙሉእ ሓሳብ የሱስ ነፍሲ ወከፍ ናይ ምድሪ ምዓልታዊ ህይወቱ እንታይ ከም ዝነበረ ትገልጸልና እቲ 30 ዓመት ህይወት የሱስ ኣብ ናዝሬት ንዓና ዝተሓበኤ እዩ።ኮይኑ ግን ኣብዚ ላዕሊ ዝረኣናዮ ቃል የሱስ ነፍስ ወከፍ ናይ 30 ዓመታት ህይወቱ ነጊሩና እዩ።ንሱ ኽኣ ጎይታ ፍቓዱ ብምኽሓድ ፍቃድ ኣቡኡ ድማ ገይሩ።