Our Vision


ራኢና ሲ.ኤፍ.ሲ ባንግሎር

ጎይታ ንማሕበር ሲ..ኤፍ.ሲ ኣብ ባንግሎር ንሓሰ 1975 ዓ.ም ተኺልዋ ።ሽዑ ብሒደት ሰባት ጀሚርና።መጀመሪያ ሕብረት ክንገብር ምስ ጀመርና እግዚኣብሄር ስለ ምንታይ ብሓንሳብ ገይርና ንጹር ዝኾነ መልሲ ኣይንበረናን።ኮይኑ ግን ቀስ ብቐስ እግዚኣብሄር መደቡ ንዓና ገሊጽልና።

እዚ እዩ ነቲ ሓድሽ ወይኒ ብተግባር ክንገልጾን ክንእውጆን "ህይወት የሱስን እቲ ኣምላኻዊ ተፈጥሮን" ኣብ ሓድሽ ሓርቢ "ከባብያዊ ቤተ ክርስትያን ከም መግለጺ ኣካል ክርስቶስ፥ ብመሰረት ናይ ሓድሽ ኪዳን ኣቃውማ ዝተሃነጸት።

ኣብ ሲ.ፌ.ሲ እምብኣር እዚ ዳሕራይ ራኢና ኮይኑ

CFC Pulpit

ንጹር ጻዊዕትና

ነፍሲ ወከፍ ነቢይ ኣብ ብሉይ ኪዳን ንጹር ራኢ ብኣምላኽ ተዋሂብዎ እዩ ብዛዕባ እንታይ ንሱ ንእስራኤል ክእውጅ ዝየጸውዖ ከምእ'ውን ነቲ መልእክቲ ጥራይ ሰቢኾም።" ጾር ጎይት " ኢሎም ክኣ ጸዊዖሞ። ኩሎም ተልእኾኦም ካብ ኣምላኽ ፈሊጦም እዮም።ኣብቲ እግዚኣብሄር ኣብ ልቦም ዘቕመጦ ንበይኑ ጥራይ ኣተኩሮ ገይሮም ከምእውን ካብቲ ቀዳማይ ጾር ፍጹም ኣቓልብኦም ኣይለወጡን።

ኣብ ሲ.ኤፍ.ሲ ብዛዕባ ትንቢታዊ ጻዊዕትና ከም ቤተ ክርስትያን ኣብ ህንዲ ንጹር ራኢ ካብ ኣምላኽ ተዋሂብና እዩ። ግዳ ኣብ ዝሓለፍ ዓሰርተታ ዓመታት ዝክኣለና ገይርና ኢና ካብኡ ዝተኣለና ከይንኸውን።

ጎይታ ብዙሓት ሚስዮናውያን ናብ ህንዲ ሰዲዱ ብዙሓት ምንቅስቓስ ወንጌላውያን ኣተሲኡ እዩ ኣብ ምድርና ፥ኣብ ዝሓለፈ ክልተ ክፍለ ዘመን፥ዘይኣመንቲ ናብ ክርስቶስ ንምምጻእን ንቡዙሓት መጽሓፍ ቅዱሳዊ ሓቅታት ንምእዋጅን።ስለ ኩሎም ንጎይት ነምስግኖ። ኮይኑ ግን ካልኡት ሓቅታት ኣብ ሓድሽ ኪዳን ገና ዝኣክል ኣድህቦ ኣብ ህንዲ ከም ዘይተገበረሎም ተሰሚዕና እዩ።

እቶም ኣድህቦ ዘይተገበረሎም ሓቅታት ምስ ሓድሽ ኪዳን ዝዛመዱ ቅድመ ኩነት ወደመዝሙር፥ እቲ ውሕስነት ዝመጽእ ምፍላጥ ኣምላኽ ከም ኣቦና፥ከምቲ የሱስ ዝተመላለሶ ምምልላስ ኣብ ኣሰር ስጉምቱ ፥ እቲ ሓይሊ መንፈስ ቅዱስ መሊኡ ዝፈስስ ካብ ውሽጥና ፥ ምክፋል ኣምላኻዊ ባህሪ፥መንገዲ መስቀል፥ ንኹሎም ዝተፈለጡ ሓጥያት ምስዓር ፥ሓርነት ካብ ዓለማውነትን ፍቕሪ ገንዘብን ፥ሓርነት ካብ ተስፋ ምቑራጽ ፥ፍርሕን ጭንቀትን፥ሙሉእ ብሙሉእ ምእዛዝ ንናይ ከረን ስብከት (ማቴ 5፥6፥7) እምነት እቲ ኣምላኽ ንኹሉ ንየሱስ ዝገበረሉ ንዓና ከም ዝገብረልና ፥ምህናጽ ከባብያዊ ቤተ ክርስትያን ከም ኣካል ወ.ዘ.ተ።

ናይ ሲ.ኤፍ.ሲ ማሕበር ኣምላኽ ጾር እዞም ሓቅታት ንናብ ነፍሲ ወከፍ ኣብያተ ክርስትያናት ኣብ ህንዲ ነይሩ።እግዚኣብሄር ነዚ ክንገብር ዕድል ሂብና ብህዝባዊ ኣኼባታት ፥ ጉባኤታት፥ ሬድዮን ጹሑፋትን ፥ከምእ'ውን ብምዝርጋሕ ኣሽሓት ካሴት ቴፕ ፥ሲድን ዲቪድን።

ኮይኑ ግን ናይ መብዛሕትኤን ኣብያተ ክርስትያናት መራሒት ንመልእኽትና ተቓዊሞሞን ኣፍ ደገ'ውን ዓጼሙልና።

ሽዑ ግን እግዚኣብሄር ትኣምራት ገይሩ ንሱ ንዓና ኢንተርኔት ከፊትልና። ኣማኢት መልእኽትታና ኣብኡ ኣቕሚጥናዮ ብእግዚኣብሄር ናብ ሲ.ኤፍ.ሲ ብዘምጾም ጉጅለ ውፍያት ይሕዋት።እዚ ከም ውሕጅ ግበረ መልሲ መጺኢና ካብ ኣመንቲ ኣብ ቡዙሓት ኣብያተ ክርስትያናት ዘለዉ ፥ኣብ ህንዲ ጥራይ ዘይኮነ ግናኸ ካብ ኩሉ ዓለም።

እቶም ነዚ መልኽትታት ዝሰምዕዎ ህይወቶም ተቐይሩ፥ ሓዳሮም'ውን ተፈዊሱ።ሓደስቲ ኣብያተ ክርስትያናት ተወሊደን ከምእ'ውን ገሊኦም ብቐረባ ምስ ሲ.ኤፍ.ሲ ክትኣሳሰሩ ሃረርታ ኣለዎም።

ስለዚ እዩ ድማ እቲ ሓቂ ናይ እግዚኣብሄር ነቶም ከሎ ገና ዝፈረዱና ናይ ቤተ ክርስትያን መራሕቲ ማዕጾ ዝዓጸውልና ብምሕላፍ ነቶም ንሓቂ ዝጠመዩ ኣባላቶም በጺሑ እዩ።ሎሚ ብዙሓት ኣመንቲ ኣብ ብዙሓት ኣብያተ ክርስትያናት ኣብ ዙሪያ ዓለም በቲ ድንቂ ዝኾነ ሓቂ ተታሒዞም ዋላ'ውን ንኻልኡት ይሰብክዎ ኣለዉ።ስለዚ ነገር ክኣ እግዚኣብሄር ነመስግኖ ነዚ እዩ ብልክዕ ዝጸለናዮን ዝባሃግናዮን።ከምዚ ኢሉ ኽኣ ስለ ምንታይ እግዚኣብሄር ንማሕበር ንሲ.ኤፍ.ሲ ከም ዘተንስኣ ንእሽተይ ነቲ ዕላማ ሪኢና።ብሓቂ ናይ እግዚኣብሄር መንገዲ ዘደንቕ እዩ።ንሱ ዘገረም ስርሓ ይሰርሕ ንኽብሩ ጥራይ ክንደሊ ከለና ንገዛእ ርእስና ዋላ ሓንቲ ዘይክንደሊ ከሎና።

ጵውሎስ ከምዚ ኢሉ ኣሎ እቲ ሸቱኡ " ነዚ ድማ ኣነ፡ ብመጠን እቲ ኣባይ ብሓይሊ ዚገብር ዘሎ ግብሩ እናተጋደልኩ፡ እጽዕር አሎኹ" (ቆሎ 1=29)። እዚ ናትና ሸቶ'ውን ነፍሲ ወከፍ ኣብ ሲ.ኤፍ.ሲ መጀመሪያ ሓቀኛ ወደመዝሙር ሓደ ካብ ኣዝማዱ ንላዕሊ ፥ካብ ትሕዝትኡ ንላዕሊ፥ካብ ርእሱ ንላዕሊ ንየሱስ ዘፍቅር ክንገብሮም ንጽዕር ኢና (ሉቃ 14=26፥27፥ን 33)። ሽዑ ንሕና ነቲ የሱስ ዝኣዘዞ ክእዘዝዎ ክንምህር ንደሊ ኢና (ማቴ 28=20)።

እዚ ጸቢብ መንገዲ ሒደት ጥራይ ከም ዝረኽብዎ ንፈልጥ ኢና። ዋላ ኣብ ናይ የሱስ ዘመን " ቤተ ክርስትያን" ኣብ ሞንጎ እቶም ዓሰርተ ክልተ ሓደ ግብዝ ከም ዝነበረ ንፈልጥ ኢና። ስለዚ ኣብ ሲ.ኤፌ.ሲ 'ውን እንተ ኾነ ግብዛት ክሳብ ክሳብ ጎይታ ዝምለሰላ ምዓልቲ ክህልውዋ እዮም። ኮይኑ ግን ወሲና ኢና እቲ ዝበለጸ ዝክኣለና እቲ ዝስበኽ ቃል ነኸም'ዚኣቶም ግብዛት ክርቱዑን ቀጻሊ ዘይምቹኡነት ክረኽቡ ክንስሑ ብዝብል ተስፋ።

ወንጌል ምንጋርን ደቀመዝሙር ምግባርን

ኣብ ሲ.ኤፍ.ሲ ንኹሎም ኣመንቲ ወንጌል ንኻልኡት ከካፍሉ ነተባባዕ ኢና።በዚ'ውን ብዙሓት ናብ ክርስቶስ መጺኦም ኣብ ዝሓለፈ ዓመታት ናብ ቤተ ክርስትያንና ተጸንቢሮም እዮም። እግዚኣብሄር ከምእ'ውን ሓደስቲ ቤተ ክርስትያናት ኣብ ከተማታትን ዓድታትንን ኣብ ህንዲ ተኺሉ እዩ።ከምእ'ውን ኣብ ዓለም ዙርያን።

ኣብ ሲ.ኤፌ.ሲ ናይ እግዚኣብሄር ንጹር ጻዊዕት ኣሎና በዚ ምኽንያት ክኣ ምስ ካልኡት ኣገልግሎታት ከም ማሕበራዊ ስራሕ ካብቲ ቀዳማይ ጻዊዕትና ሓይልና ክጽንቅቕ ዝኽእል ኣይንደልን ኢና። ኣብቲ መወዳእታ ምዓልቲ ከምዚ ከይንብሃል "ናይ ካልኡት ግራት ጽብቕ ገይርና ሒዝናዮ ኮይኑ ግን ነቲ ጎይታ ዝሃበና ግራት ጽብቕ ገይርና ኣይሓዝናዮን " ማህለያ ማህለ 1=6 ርኤ።ስለዚ ንኸምዚ ዓይነት ኣገልግሎታት ሓዲግናዮ ኢና ነቶም ብኣምላኽ ከም ዝተጸውዕ ኣብኡ ክጽመዱ ዝስምዖም ፥ብምፍላጥ ጎይታ ዝተፈላለየ ጻዊዕት ንነፍሲ ወከፍ ደቁ ከም ዘለዎ ። ኣብ ብዙሕ ኣገልግሎት ብምጽማድ "ሚዛናውያን" ኮይና ኣብ ይዒንቲ ኣመንቲ ክንርኤ ባህጊ የብልናን። ናይ እግዚኣብሄር ጻዊዕትን ተቕባልነትን ጥራይ እዩ ንዓና ዘገድስና።

ብምኽንያት እናዓበና እንኸይድ ቤተ ክርስትያን ስለ ዝኾና ነቶም ሓደስቲ ኣመንቲ ዝተጸንበሩና ዓቢ ሓላፍነት ኣሎና፥ከምእውን ነቶም ብዙሓት ቆልዑት ኣብ ሞንጎና ዝዓብዩን በጽሒ ዝኾኑን። ኩሎም ደቂ መዝሙር ክኾኑ የድልዮም እዩ። ሓደስቲ ስተለወጡን ዝዓበዩ ቆልዑትን ምልክት ጥዕና ዘለዋ እትዓቢ ዘላ ቤተ ክርስትያን እዩ።እቶም ሓደስቲ ኣመንትን ናብ ማእከልና እግዚኣብሄር ዘምጽኦምን ናትና ዝዓበዩ ቆልዑን ሕጂ ሓድሽ ግራት ናይ ስራሓና እዮም።

እግዚኣብሄርን ገንዘብን

ኣብ ማህበር ሲ.ኤፌ.ሲ መሰረታዊ ለውጢ ንገንዘብ ዝዛመድ ሪዕምና ኢና፥ ምኽንያቱ የሱስ ንኽልቲኡ ንእግዚኣብሄርን ንገንዘብን ከነገልግል ከም ዘይንኽእል ተዛሪቡ እዩ (ሉቃ 16=13 ) ፥ግዳ ንእግዚኣብሄር ጥራይ ከነገልግል ወሲና ኢና። ምእንቲ ፍጹም ኣብዚ ጉዳይ ከይንንቀፍ ተግባራዊ ውሳኔታት ገይርና ኢና ንገንዘብ ዝምልከት ኣብ ኣገልግሎትና ፥ዝኾነ ዝኽፈል ሰባኺ ክይህልወናን ኣብ ሕብረት ገንዘብ ከይንእክብን ወሲና ኢና።ኣንጻር ናይ ብሉይ ኪዳን ዕሽር ኢና እንሰብኽ። ኩሉ ገንዘብ ንዕዮ ጎይታ ብሓጎስን ብድሌትን ክግበር ከም ዘለዎ ንምህር ኢና። ኣብ ልዕሊ ዝኾነ ሰብ ገንዘብ ክህብ ጸቕጢ ኣይንገብርን ኢና። ዝኾነ ናይ ዕዮና ጸብጻብ ንዝኾነ ኣይንህብን ኢና ከምእ'ውን ንቤተ ክርስትያን ዘድሌና ናይ ገንዘብ ሕጽረት ንኻልእ ኣይነፍልጥን ኢና።፡ኣንጻር ገዝሚ ምሃብን ምቅባልን ደው ንብል ኢና ከምእውን ነፍሲ ወከፍ ሰብ ካብ ዕዳ ነጻ ኮይኑ ክንበር ነተባብዕ ኢና (ሮሜ 13=8)።

ብጸጋ ኣምላኽ እዞም ክልተ ናይ ሓድሽ ኪዳን መለኪዕታት ሒዝና ኢና ካብ መጀመሪያ ኣትሒዝና ፥ብዙሕ ተቋውሞን ነቕፌታን ኣጋጢምና ካብ ካልኡት ጉጅለታት ክርስትያናት ኣብያተ ክርስትያናትን ምኽንያቱ ኣብዞም ነገራት ብዘለና ተሪር መርገጺ የግዳ ንምንታይ ደው ኢና ኣሎና ንፈልጥ ኢና።ንዞም መምርሒታት ጸኒዕና ደው ክንብል ክንቅጽል ኢና ክሳብ ጎይታ ዝምለስ።

ኩሎም ሽማግለታት ልክዕ ከም ሃዋሪያት ጳውሎስ ዝገብሮ ብገንዘብ ገዛእ ርእሶም ይሕግዙ። ጳውሎስ ሳሕቲ ውህበት ካብ ገለ ኣመንቲ ተቐቢሉ እዩ ።ኮይኑ ግን ንሱ ኣብ ናይ ዝኾነ ሰብ ውህበት ፍጹም ኣይተደገፍን ንውልቃዊ ድሌታቱን ወይ ንኣገልግሎቱ ንሱ ስምያዊ ኣቡኡ ኣሚኑ እዩ ኩሉ ክቕርበሉ። እዚ እዩ ንሕናውን መርገጺ ዝወሰደናዮውን ከምእ'ውን ካብኡ ዘይንእለ ክፍል ራኢና እዩ።

ኣብ ዕዩ ጎይታ ዝተጸመዱ ዘገልግሉ ብኻልኡት ክድገፉ ፍጹም ቅንዑ እዩ ምኽንያቱ ጎያታ ባዕሉ እቶም ወንጌል ዝሰብኩ ብወንጌል ክምገቡ ሰሪዕሎም ኣሎ ( 1 ቆሮ 9=14) ። ኮይኑ ግን ጳውሎስ ገዛእ ርእሱ ባዕሉ ደጊፉ ምኽንያቱ ንሱ ሪኢዩ እዩ ንጎይታ ዘይኽብር ኣብ ግዚኡ ፥ብሰበኽቲ መንፈሳዊ ውህበታቶም ንርእሶም ሃብቲ ክእክብሉ ክጥቀምሉ ከለዉ። ስለዚ ኣብ ከምዚ ዓይነት ማእከል እቲ ብልሽውና ንሱ ጹሩይ ምስክር ንጎይታ ክኸውን ርእሱ ክኸውን ደሊዩ።

ኣብ ህንዲ ተመሳሳሊ ኩነታት ንርከብ ።ስለዚ ኣብ ሲ.ኤፍ.ሲ ኣድላይነት ልክዕ ከም ጳውሎስ ተሰሚዑና ካብ እቶም ብልሽዋት ሰበኽቲ ኣብ ዙሪያና ዘለዉ ዝተፈለና ምእንቲ ክንከውን ኣብ ጉዳይ ገንዘብ ከም ምስክርነት ንጎይታ ኣብ ምድርና። እዚ ዝወሰድናዮ መርገጺ ካብ ብዙሓት በልዓማት ፥ግሓዚታት ፥ዴማሳታትን ኣድሕኒና እዩ፥ምሳና ተጸንቢሮም እንተ ዝኾኑ ኣብ ማእከልና ናይ ጎይታ ምስክርና ምስ ኣበላሸውዎ ነይሮም ።

ኣብ ሲ.ኤፍ.ሲ ዘለው ፍጹም ውልቃዊ ገንዘቦም ከመይ ክጥቀምሉ ኣለዎም ኣይንነግሮምን ኢና። ሙሉእ ብሙሉእ ነጻ እዮም ገንዘቦም ከም ዝደለይዎ ክጥቀምሉ ንዕዮ ወንጌል ድዩ ወይ ንምዕበዪ ዘኽታማት ወይ ዋላ ኣብ ጎደናታት ንለመንቲ ክህቡ።ኮይኑ ግን ኣብ ማህብር ሲ.ኤፍ.ሲ ንጎይታ ዝተውሃበ ወከፋ ሞባእ ምስቲ ራኢና ኣብ ሓደ መስመር ጥራይ ንጥቀመሉ ፥ደቂመዝሙር ምግባርን ንድኻታት ኣመንቲ ምሕጋዝን (ገላ 6=10)።

ኣገልግሎት ፥ማዕርጋት ስልጣን

ኣገልግሎታት ፥ኤፌ 4=11 ክርስቶስ ውህበት ዘለዎም ሰባት ንቤተ ክርስትያን ከም ዝሃባ ይገልጽ ሃዋሪያት ፥ነብያት፥ ወንጌላውያን ፥መምሃራን ጓሶትን ። ጎይታ ብሰናይነቱ እዞም ሓሙሽተ ኣገልጉለታት ኣብ ሲ.ኤፍ.ሲ ሂቡና እዩ።

ኮይኑ ግን ንዝኾነ ሓዊ በዞም ማዕርጋት ወይ ሕላገት ኣይንጽውዖን ኢና ካብኦም ንዝኾነ ሓዊ።ጳውሎስ ገዛእ ርእሱ "ሃዋርያ" ኢሉ ጸዊዑ ምኽንያቱ ንሱ ሰባት ነቲ ዝጽሓፍ ከም ቃል ኣምላኽ ክቕበልዎ ኢሉ ጥራይ እዩ ። ግናኸ ሎሚ ከምዚ ዓይነት ንዝኾነ ሰብ ሎሚ ኣድላይነት የብሉን።

ኮይኑ ግን ምልምማድ እቶም ሓሙሽተ ኣገልግሎታት ንኣምን ኢና -ግዳ ክብሪ ዝመልኦ ውጽኢት በዞም ኣገልግሎት ብልምምድ ኣብ ሞንጎና ሪኢና ኢና። እዚ እዩ እቲ ቀንዲ ኣዚዩ ኣገዳሲ ንዓና ፥ነፍሲ ወከፍ ኣገልግሎት (Minstry) መን ፈጺምዎ ኣይኮነን ስለ ኩሉና

ሓደ ኣካል ዝኾናን ጥራይ ኣገልገልቲ ንሓድሕድና ኢና።

ማዕርጋት

ጎይታ ዘፍቀደልና ክህልዎና ዘለዎ መጸዊዕ " ሓው" ን "ኣገልጋሊ" ጥራይ እዩ ( ማቴ 23=8-11)። ንሕና ኩሉና "ይሕዋት" ን "ኣገልገልትን " ክንከውን ኣሎና።

የሱስ ከምዚ ኢሉ ኣሎ ነፍሲ ወከፍ ኩሉ ዝሃበና ትእዛዝ ምስ ተኣዘዝና ገዛእ ርእስና ከምዚ ኢልና ክንጽውዕ ንኽእል "ዘይንጠቅም ኣገልገልቲ ባሮት ጎይታ ኢና ዝኣዘዘና ጥራይ ኢና ገይርና" (ሉቃ 17=10 ርኤ)። እዚ እቲ ኩሉና ከነጥርዮ ዘሎና ማዕርግ እዩ።

ምእዛዝ ስልጣናት

መጽሓፍ ቅዱስ "ንመራሕትና ክንእዘዞምን ክንግዝኦምን ይምህረና"(እብ 13=17)።ስለዚ ኽኣ ነቶም ክፋል ሲ.ኤፍ.ሲ ክኾኑ ዝደሊዩ ንትእዛዝ ኣምላኽ ክእዘዙን ነከባብያዊ ሽማግለታት ኣብ ጉዳይ ናይ ቤተ ክርስትያን ክግዝኡ ንምህሮም ኢና። ንዝኾነ ሰብ ነዚ ክገብር ኣይነገድዶን ኢና፥ ነዚ ከምዚ ዓይነት ንመራሕቲ ክትግዛእ ዋጋ ዘሎዎ ብድሌት ምስ ዝኸውን ጥራይ እዩ።

ኣብ ካልኡት ገለ ኣብያተ ክርስትያናት ሰባት ንስልጣናት ናይ ጳጳስ ወይ ቀሺ ወይ ፓስተር ክግዝኡ ይግደዱ እዮም።ኮይኑ ግን ኣብ ኣብ ሲ.ኤፍ.ሲ ኣብ ልዕሊ ዝኾነ ሰብ ብግዲ ንስልጣን ክእዘዙ ኣይንገብርን ኢና። ንኣመንቲ ናጽነት ንህቦም ኢና ንመን ክግዝኡ ከም ዘለዎም ክመርጹ ሻቡ ብድሌቶም መሪጾም እምነት ዝሕደርሉ ሽማግለ ክግዝኡ ይኽእሉ እዮም፥ ምኽንያቱ ጥበብን ሓለዋን ይደሊዩ እዮም ብኸምዚ ምግዛእ ዝመጽእ።ኣብ ሽማግለ ተኣማንነት ይዓቢ እዩ ኣመንቲ እቲ መንገዲ ዝመላለሶ ክዕዘብዎ ከለዉ ፥እቲ መንገዲ ስድርኡ ዝዕበዮምን ከመይ እግዚኣብሄር ምስክርነቱ ዘፍሪ ብዛዕባ ኣገልግሎቱን።

ኣብ ግብሪ ሃዋሪያት ሓደስቲ ነፍሳት ዝተለወጡ ናብ ከባቢያዊ ኣብያተ ክርስትያናት ተጸሚቢሮም እዮም። ሃዋሪያት ክኣ ሽዑ ሽማግለታት (ንቡዙሓት) ኣብ ልዕሊ እተን ቤተ ክርስትያናት ሸይሞም (ቲቶ 1=5) ። ነፍሲ ወከፍ ቤተ ክርስትያን ብውሑዱ ክልተ ሽማግለታት ነይሮማ ፥ምእንቲ ኣብቲ ኣገልግሎት ሚዛን ክህሉ። እዞም ሽማግለታት መንፈሳዊያን ኣቦታት ክኾኑ ነቶም ኣመንቲ ዝጓስዩን ናብ ብጽሕና ክዓብዩ ዘኽእልዎም ነይሮም። እዞም ሽማግለታት ገዛእ ርእሶም ብግዲኦም ብሃዋሪያት ይምርሑ ነይሮም ወይ ሃዋርያት ኣብ ዘይሃለውሉ ኽኣ ብኻልኡት ኣዚዮም ዝበሰሉ ሽማግለታት ፥እዚ ናይ ሓድሽ ኪዳን ኣቃውማ እዩ ዝተለማመድናዮ ኣብ ኩለን ኣብያተ ክርስትያናት ምስ ሲ.ኤፍ.ሲ'ውን ዝተተሓሓዛ።

ስነ ስርዓት ኣትሓዛ ኣመንትን ሽማግለታትን

ኣብ ኩሉ ጽብቕ ስድራቤታት፥ኣቦታት ኣብ ኣገዳሲ ዝኾነሉ ግዜ ደቆም ይቐጽዑ እዮም።ኣብ ሲ.ኤፍ.ሲ ምስ ሲ.ኤፍ.ሲ ዝተተሓሓዛ ኣብያተ ክርስትያናት ፥ነቶም ኣብ ሓጥያት ዝቕጽሉ ኣብ ምቕጻዕ ንኣምን ኢና " ኣብ ማቴዎስ 18=15-17 ከም ዝተማሃርናዮ" በዚ ምኽንያት "ንእሽተይ ብሑቕ ንብሙሉኡ እቲ እኩብ ኣይብክዖን እዩ"( 1ቆሮ 5=6-7)።

እንተ ድኣ ክልተ ወይ ሰለሰተ ኣመንቲ ኣንጻር ሽማግለ ማሕበር ክሲ እንተ ኣምጺኦም ፥ሽዑ እቲ ዓቢ ሽማግለታት ፥ሃዋሪያዊ ሓላፍነት ነታ ቤተ ክርስትያን ዘለዎም ነቲ ክሲ ብጥንቃቐ ይምርምርዎ። እቲ ክሲ ሓቂ ኮይኑ እንተ ተረኺቡ ሽዑ ኣብ 1 ጢሞ 5=19-21 ተዋሂቡ ዘሎ መምሪሒታት ይስዕቡ "ብናይ ሽማግለ ኸኣ፡ ብምስክር ክልተ ወይ ሰለስተ እንተ ዘይኰይኑስ፡ ክሲ ኣይትቀበል። 20 ነቶም ሓጢኣት ዝገበሩውን፡ እቶም ካልኦት ምእንቲ ኺፈርሁ፡ ኣብ ቅድሚ ዅሉ ግንሓዮም። 21 ተቐዳዲምካ ኸይፈረድካን ሓንቲ እዃ በድልዎ ኸይገበርካን፡ እዚ ኽትሕሉ፡ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽን ኣብ ቅድሚ ክርስቶስ የሱስን ኣብ ቅድሚ እቶም ሕሩያት መላእኽትን ኤማሕጽነካ አሎኹ" ።

እዚ መቕጻዕቲ ንዝኾነ ሰብ ብዘይምርኣይ ኣድልዎ እዩ ኣብ ስራሕ ዝውዕል። እቲ ሽማግለ ተመጣጣኒ በቲ ዝገበሮ በደል መቕጻዕቲ ይወስድ፥ብምልኣታ እታ ቤተ ክርስትያን ክኣ ብዛዕባ እዚ ይሕበራ ከምቲ ኣብ ላዕሊ ጥቕሲ ዝተምሃርናዮ ።ከም ኣብነት ናይዚ ፥ጎይት ንሃዋርያ ዮውሃንስ ንኹለን ኣብያተ ክርስትያናት ክሕብርብብዛዕባ መግናሕቲ ናይ እቶም ሓሙሽተ ንድሕሪት ዝተመለሱ ሽማግለታት ናይተን ቤተ ክርስትያናት ክንግሮ ንርኢ ራኢ 2 ን 3)።

ኣብ ነገራት መቕጻዕቲ እንተ ድኣ ሓደ ሓዊ ሽማግለታት ኣብ ቤተ ክርስትያን ክሸይም ስልጣን ካብ እግዚኣብሄር ተቐቢሉ ሽዑ ንሱ ሓደ ዓይነት ስልጣን ክለማመድ ይኽእል ንኽቐጽዕን ከወግድን ነቲ ሽማግለ እንተ ድኣ እዚ ኣድላይ ኮይኑ። ከምዚ ዓይነት ሃዋሪያዊ ስልጣን ኣብ ዘይተረኸበሉ ግዜ እቶም ካልኡት ሽማግለታት

እንተ ኾነ ግዳ ኩሉ መቕጻዕቲ ብመንፈስ ፍቕሪ ክውዕል ኣለዎ ከምቲ ኣቦታታ ዝገብርዎ ፥ብተስፋ እቲ ኣማኒ ወይ ሽማግለ ኣብ መወዳእታ ክሕደስ ንጎይታን ንቤተ ክርስትያንን እዩ (2 ቆሮ 2=6-11)።

ሕብረት ኣብ ሞንጎ ከባብያዊ ኣብያተ ክርስትያናት

ኣብያተ ክርስትያናት ምስ ሲ.ኤፍ.ሲ ዝተተሓሓዛ ስያመ ዘለዎ ሃይማኖታዊ ትካል ኣይኮነን። ብሕብረት ምስ ኣብያተ ክርስትያናት ኢና እንዓይይ ምኽንያቱ ኩሉና ሓደ ዓይነት ራኢ ኣሎና።ማእከላይ ዋና ምምሕዳር የብልናን። ንመሪሕነት ምርጫታት የብልናን።ኣካያዲ ወይ ሓለቓ የብልናን።ማዕከላይ መቆጻጸሪይ ናይ ዝኾነት ቤተ ክርስትያን ንብረት የብልናን። ነፍሲ ወከፍ ቤተ ክርስትያን ርእሳ ዝኽኣለት ኣብ ትሕቲ ጎይታ ገዛእ ርእሳ እያ። ስለዚ ኩሎም ዝተሸየሙ ሽማግለታት ብቐጥታ ንጎይታ ገዛእ ርእሱ ቀዳምነት ተሓተቲ እዮም። እዚ ናይ ሓድሽ ኪዳን ኣቋውማ እዩ ከም ኣብ ራኢ1=20 እንሪኦ ኣብቲ " ነፍሲ ወከፍ ኮኾብ ኣብ ኢድ ጎያት " ።ዝኾነ ኣቡን ወይ ጉጅለታት ኣብያተ ክርስትያናት ኣብ ትሕቲ ዝኾን "ኣቡናት " ዝኾና የብልናን። ከም ገለ ሃይማኖታዊ ትካላት ዘለዎን።ናይ ከባብያዊ ናይ ቤተ ክርስትያን ሽማግለ ካብ ናቱ ወጻኢ ዝኾነ ሓላፍነት የብሉን። ከምእ'ውን ዝኾነ ሽማግለ ኣይሕተትን እዩ ንናይ ካልእ ቤተ ክርስትያን ሽማግለ ክግዛእ።

ጳውሎስ ነተን ዝተኸለን ቤተ ክርስትያናት ሃይማኖት ወገን ስያመ ኣይገበረን ሲ.ኤፍ.ሲ ኣብያተ ክርስትያናት ምስ ሲ.ኤፍ.ሲ ዝተተሓሓዛ ሃይማኖት ወገን ኣይኮናን። ነፍሲ ወከፍ ቤተ ክርስትያን ጎይታ ዝተኸላን ምስ ሲ.ኤፍ

ሲ ዝተሓሓዘት ሙሉ ብሙሉእ ርእሳ ዝኽኣለት እያ -ከምእ'ውን ብናታ ሽማግለታት ትምራሕ። ዝኾነ ሰብ ነቶም መራሕቲ ዝቆጻጸሮም የለን ወይ እንታይ ክገብሩ ከም ዘለዎም ዝነግሮም።ጎይታ ጥራይ ርእሲ ናቶም በይኑ እዩ።

እንተ ኾነ ግዳ ካብ ብዙሕ ዝበሰሉ ሽማግለታት ካብ ካልእ ቤተ ክርስትያን ምኽሪ ክደሊ ይኽእል ካብ እቶም ሃዋሪያዊ ኣገልግሎት ዘለዎም፥ኣብ ቤተ ክርስትያኖም ጸገማት ክገጥሞም ከሎ ።ልክዕ ከም ኣመንቲ ሰብ ቆሮንጦስ ንጳውሎስ ዝረኸብዎ ሓገዝ ደሊዮም ነቲ ኣብ ማእከሎም ዝንበሮም ጸገም። ኣብቲ ግዜ እቲ ናይ ጳውሎስ ምክሪ ነቲ ዝነበሮም ጸገም ክፈትሑ ሓጊዝዎም እዩ።

ብቐጻሊ ኣብ ሞንጎናን ምስ ሲ.ኤፍ.ሲ ዝትሓሓዛ ቤተ ክርስትያናት ሕብረት ክንሃንጽ ንደሊ ኢና።በዚ ምኽንያት ክኣ ሓድነት ተሪር ኮይኑ፥ኣብ ጎይታ ከም ሓንቲ ስድራቤት እዩ ። እዚ ሓደ ምኽንያት እዩ ስለ ምንታይ ጉባኤታት ንኹለን ምስ ሲ.ኤፍ.ሲ ዝተተሓሓዛ ዘሎና።

ኣገዳስነት ህይወት ስድራቤተ

ኣብ ማሕበር ሲ.ኤፍ.ሲ ፥ንእግዚኣብሄር ምምሳል እቲ መሰረታዊ ኣገዳሲ እዩ።ስለዚ እናሳዕ ሕብረታት ኣሎና ንስድራቤታት ንምትባብዕ ጽብቕ ዝምድናታት ኣብ ሞንጎ ሰብኣይን ሰበይትን ክህሉ ሓድሕዳዊ ፍቕሪ ምክብባበርን ንደቆም ክኣ ብመንገድታት እግዚኣብሄርውን ክዕብይዎም።

ኣንስቲ ንሰብኡተን ሓገዝቲ ክኾና እዩ እግዚኣብሄር መዲቡ።ኣብ ማሕበር ሲ.ኤፍ.ሲ ንሓገዘን እምብዛ ዋጋ ንህቦ ኢና፥ንሰብኡተን ክሕግዛን ኣብ ምህናጽ ሰድራቤታትን ኣብ ኣገልግሎቱን።ኣብ ሲ.ኤፍ.ሲ ኣሰብኡት ንፉዓት ጓሶት ንኣንስቶም ክኾኑ ንምህር ኢና፥ኣብ ቅድሚኤን ብምኻድ ከም ኣብነታት ኣብ ነፍሲ ወከፍ ገጻት።

ስለ ኣዋልድ እግዚኣብሄር'ውን ክንበያ ዝኽእላ፥ ንኹለን ኣሓት ኣብ ማሕበር ሲ.ኤፍ.ሲ ብመንፈስ ክምልኣ ነተባብዔን ንውህበት ትንቢት ክደሊያ'ውን(ግብ 2=17 ፥ ኤፌ 5=18 ፥ 1ቆሮ 14=1) እዚ ቃላት ምክፋል ዘተባብዕን ዘጸናንዕን ዝባርኽን ንኻልኡት ኣብ 1 ቆሮ 14=3 ከም እነንብቦ ፥ቅድሚ ኩሉ ኣብ ገዘኤን ንሰብኣኡተንን ደቀንን ንኻልኡት ኣንስቲውን።

ናይ ማሕበር ሲ.ኤፍ.ሲ ናይ መጻኢ መሪሕነት

ኣብ ሲ.ኤፍ.ሲ ንኹሎም ንኣሽቱ ይሕዋትና ንጎይታ ብሙሉእ ልቦም ሰዓብቲ ክኾኑ ነተባብዖም ኢና ። ምእንቲ እግዚኣብሄር ንገሊኦም ጸጋ ክህቦም ኣብ ዝመጽእ ዘሎ ምዓልታት መራሕቲ ቤተ ክርስትያን ክኾኑ።

ቅንኢ ኣብ ብዘሎ ታሪኽ ሰብ እቲ ዝዓበየ ጸገም እዩ።ቃኤል ብንእሽተይ ሓው ኣቤል ቀኒኡ እዩ፥ከምእውን ሳኦል ብንእሽተይ ዳዊት ቀኒኡ እዩ።ግዳ ታሪኽ ክርስትና ብዙሕ ኣብነታት ዝመልኤ እዩ "ሽማግለ ይሓዋት" ውህበት ዘለዎ ንእሽተይ ሓዎም ዝመጸ ዝቐንእሉን _ከምእ'ውን ዝደቕስዎም። ኣብ ሲ.ኤፍ. እንተ ኾነ ግዳ ኩሎም ሽማግለታት ንንኣሽቱ ናይ እግዚኣብሄር ሰባት ወጺኦም

ክሪኡ ብመሪሕነት ዓቕምን ከበራትዕዎን ከሰልጥንዎም ነተባብዕ ኢና። ኣብ ዕዮ ኣምላኽ ጥሮታ ዝብሃል ነገር ስለ ዘየለ ሽማግለ ኣብ ሲ.ኤፍ.ሲ ፍጹም ጥሮታ ኣይውጻእን እዩ። እንተ ኾነ ግን ልክዕ ኣቦታት "ንደቆም" ናብ ብጽሕና ይዕቢዎምን ንድሕሪት ይምለሱን ንደቆም ናይ ገዛእ ርእሶም ህይወቶም ክመርሑ ፥ዓበይቲ ሽማግለታት ኣብ ሲ.ኤፍ.ሲ ውን ከምዚ ሓደ ዓይነት እዮም ዝገብሩ።ከምዚ ዝዓይነቱ ትሑት፥ናይ እግዚኣብሄር ሰብ ፥ኣቦ ሽማግለ "ብመንፈሳዊ ድዩ" ክኸብርን ልዑል ግምት ክውሃቦ ንምኽሪ ክሕተት ክሳብ መወዳእታ ህይወቶም ይቕጽል እዩ።

"እንሆ፣ ኣሕዋት ብሓደ ሓቢሮም ኪነብሩስ፣ ክንደይ ሰናይን ክንደይ ጥዑምን እዩ……..እግዚኣብሄር ኣብኣ በረኸትን ህይወትን ንዘለአለምን ኣዚዙ እዩ እሞ፣ ከምቲ ናብ ኣኽራን ጽዮን ዚወርድ ጠሊ ሄርሞን እዩ" (መ.ዳዊት 133=1,3)።

"ንጹር ኣገልግሎት ብጎይታ ዝተዋሃብካዮ ኣቓልቦ ክገብርሉ ከም እትፍጽሞ ኽኣ ኣረጋግጽ" (ቆሌ 4=17)።